Informacje - Firma Budowlana Ostrołęka | Usługi Remontowe i Budowlane AS

Firma ogólnobudowlana
Firma

AS

Przejdź do treści

Jakie zmiany w prawie budowlanych wejdą w życie w 2018 roku

Firma Budowlana Ostrołęka | Usługi Remontowe i Budowlane AS
Opublikowane według w Wydarzenia · 6 Grudzień 2017
Data 1 stycznia 2018 roku przyniesie zmiany w prawie budowlanym. Już teraz warto wiedzieć co się zmieni, jakie nowe obowiązki pojawią się w nowym roku, ale też jakie obowiązki zostaną nałożone na inwestorów. Czy pojawią się oczekiwane ułatwienia dla budujących. Nie bez znaczenia jest także wzrost gospodarczy, który napęda budownictwo - zarówno budowę mieszkań, jak i inwestycje w firmach.
Budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Budowa nowego budynku przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.
Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadzono zmiany w przepisie § 271 rozporządzenia, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości:
  • 4 m od granicy lasu w przypadku - gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce,
  • bezpośrednio przy granicy lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.
Dotychczasowe przepisy na temat sytuowania takich budynków nakazywały zachować odległości co najmniej 12 m od granicy z lasem. Przez nowe regulacje prawne będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. dla budynku w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.
W nowelizacji wprowadzono również długo oczekiwany zapis, który jednoznacznie określa minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk.
Zmienia się także szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 230 cm do 250 cm - być może jest to spowodowane faktem, że samochody sprzedawane obecnie są znacznie większe. Ponadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia, czyli będzie to 9 grudnia 2018 r.
W zabudowie jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.Gdzie pracujemy?

Obsługujemy miejscowości: Ostrołęka, Kadzidło, Myszyniec, Łyse, Baranowo, Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń, Krasnosielc, Sypniewo.
Usługi ogólnobudowlane: budowa domów, tynkowanie, posadzki, ocieplenia, elewacje, kostka brukowa.
Wróć do spisu treści